H O K K A
Haber Yazılımında Kampanya İncele
11 Eylül 2016

Bir Kuş Bakışı İle Marka Stratejisi ve UX / UI Keşif

“Keşif Projesini” belirli bir zaman diliminde ve belirli maliyet içinde müşterilerimizin belirli bir hedefe ulaşmasını sağlayan, bir planlama oluşturmayı garanti altına aldığımız bir taahhütname olarak tanımlayabiliriz. Planlama ve kapsam oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda müşterilerimize daha üretken ve olumlu bir iletişim geliştirmenin temel hedefimiz olduğunu söylemek mümkündür. Bu süreç bizim için daha gelişmiş ilişkiler kurma ve bilgi toplama bakımından ilginç ve detaylı bir süreçtir. Bu detaylı çalışmayla ilgili öneri ve sorularınızı bize bildirebilirsiniz. İş tanımımızı biraz daha detaylandırarak ve nasıl bir proje oluşturduğumuzu anlatarak bu konu üzerinde ilerleyelim:

İş Geliştirme

Başlangıç Oluşturma ve İş Görüşmeleri – Bizler her iki tarafın ekiplerini tanıttığımız ve proje ile bilgi verdiğimiz görüşmeler düzenler, keşif projesi üretimimiz ile ilgili hedef ve sonuçları tartışarak tarafları aydınlatmayı hedefleriz. Sürecin nasıl ilerlediğini ve hangi sonuçların hedeflendiğini tanımlarız. Bireylerin hangi görev ve sorumluklarına sahip oldukları konusunda ilerleyen zamanlar içinde görüşmeler düzenleyebiliriz.

Rekabet Analizi – Bir marka oluşturma, bir UX veya hem UX ve marka oluşturmaya bağlı olmaksızın bizler müşterilerimizi rekabetçi bir mantıkla analiz ediyoruz. Onlara verdiğimiz anketlerdeki her biri soruyu analiz ederek pazarda yer alan ve yer alması muhtemel rakiplere yönelik tespitlerde bulunuyoruz. Aynı zamanda bizler, hedeflerimize uygun karaktere sahip şirketlerin araştırmasını yapıyoruz.

Marka Oluşumunda Strateji ve Yön – Marka yönelimli keşfimiz sırasında çeşitli değerlendirmeler yapıyoruz. Bunlar, hedef kitle, var olan markanın müşteri açısından yarattığı tecrübe, şirket çıkarları ve marka hikayesi gibi konuları kapsamaktadır. Marka stratejisi belirli ve kendine özgü bir başarılı marka oluşturmak için yapılan uzun vadeli bir geliştirme çalışmasıdır. Marka yönü oluşturduğumuzda bu bize ilerleyen aşamalarda yol gösterici bir fayda sağlayacaktır.

UX – UI Keşfi – Bu aşamada müşterilerimizi iyi anlamak adına pek çok soru sormaktayız. Bu aşamanın kısa bir tarifini yapmak mümkün olmasa da bunu biraz aydınlatalım. Bu anlama ve sorgulama süreci müşteriyi her yönüyle keşfetmek, onun deneyimini anlayabilmek, hedeflerini ve bu hedeflere engel olabilecek zorlukları keşfetmeyi içerir. Buradaki asıl hedeflerden biri zaman çizelgesi oluşturarak bir takvim belirlemektir. Böylece gerekli adım ve süreçler zaman çizelgeleri halinde belirlenerek bir kabataslak oluşturulur. Buradaki sorularımızın ortaya çıkarmayı hedeflediği şeyler arasında; hedefler, zorluklar, faydalar, amaçlar, arka plan deneyimi, uygulama veya site deneyimi, teknoloji kaynağı, insan kaynakları, altyapı ve ihtiyaçlar yer almaktadır.

Belgelendirme –  Bizler UX – UI keşif çalışmalarıyla ilgili belgeleri sık sık oluştururuz ancak marka stratejisi ve sorgulama sürecinin bitmesini beklemeyi tercih ederiz. Her müşterimizin kendine has farklı durumları olduğu için bunu yapmak gerekli görülebilmektedir.