H O K K A
Haber Yazılımında Kampanya İncele
9 Ekim 2016

Hoş geldin HTML 5.2

HTML 5.1 21 Haziren 2016 tarihinde bir çalışma taslağı olmaktan geri döndü. Web tasarımları konusunda geliştirilen ve hayatımızı bir hayli etkileyen standartları içine alan sürecin ikinci adımıdır.

Örnek bir öneri haine gelmesindeki en büyük etken HTML 5.1 W3C ‘ün Çalışma Grubu tarafından yaygın olarak gözden geçirilmiş olması ve teknik gerekliklerini karşılayan bir belleğe olmasıdır.

Geçtiğimiz günlerde HTML 5.1’in  üçüncü aşamaya taşınması önerildi. Tavsiye olarak önerilen (PR) ,  W3C ün son aşamasına ulaşmadan önce sadece çok küçük tweaks özelliklerine yapılacağı anlamına gelir. Sonuç olarak, çalışma grup şimdi bir çalışma Taslağı olarak HTML 5.2 üzerinde çalışmaya başladı.

Bu nedenle, HTML 5.2 özellikleri bir olan W3C W3C üyeleri, kamu ve diğer kuruluşlar da dâhil olmak üzere toplum tarafından incelenmek üzere bir belge olarak yayınlandı.

HTML5 üçüncü taraf bağımlılıklarına gerek kalmadan semantik, erişilebilirlik açısından ve mevcut API’leri web tasarımı almıştır bunun sonucunda devrimci bir teknoloji düşünebilirsiniz. HTML 5.1’in selefi tüm iyi özellikleri alındı ve bu yeni semantik unsurları olarak bazı önemli iyileştirmeleri tanıttı. HTML 5.1 masaya yatırıp göz önüne alındığında, HTML 5.2 aynı şeyi ve hatta daha HTML kalitesini artıracağı mantıklı geliyor.

Bu özel yazımız sayesinde HTML5, HTML 5.1 ve HTML 5.2 tanıtımı, kaldırılan özellikleri ve kısaca baştan sona tüm bilgileri sizlere aktararak bilgi boşluklarınızı doldurmanıza yardımcı olacağız.

Özellikle, üzerinde durulacak başlıklar

HTML5 getirdiği özeliklere bakış;

“Riskli” yeni özellikler ve özelliklere atıfta bulunarak HTML5 ve HTML 5.1 arasındaki farklar;

Giriş 5.2 ve  gelecek aylarda gerçekleşmesi en muhtemel HTML.

HTML5 Yeni Semantik Elemanları

HTML 5.1 ‘e Getirilen en büyük yenilik, yeni semantik elementlerin girişi, yapı ve biçimlendirme konusunda web sitelerinin gelişmesine neden oluyor.

Sayabileceğimiz en önemli unsurları arasında ise şunlar yer alıyor.

<main> Ana içeriğe için;

<nav> büyük bir blok veya navigasyon bağlantıları set tanımlamak için;

<article> Bağımsız içerik için, bu sitenin geri kalanından bağımsız olarak yerleştirilebilir;

<header> tanıtım içerik veya gezinme bağlantılarının bir dizi için;

<footer> bir belgenin veya bölümün altbilgi tanımlar (ve genel olarak yazarlık, telif hakkı, iletişim bilgileri veya bir site haritası içerir);

<aside>içerik kenara içerik için yerleştirilir ve <section>bir belgede belirli bir bölümünü tanımlamak için kullanılır.

Flash  gibi Ayrı bir söz teknolojileri için ihtiyacınızı ortadan kaldırarak ve bize yardımcı olacak diğer iki devrimci unsurlar ise

<audio> belgelerde ses içeriği gömmek için kullanılan;

<video> Bir belgede video içeriği gömmek için kullanılan;

Yukarıdaki bahsedilenler arasında en tartışmalı olanlardan biri mutlaka bir <main>unsur. WHATWG başka bir elemanın hâkim içerikler için bir kap olarak tanımlar ise W3C özellikler, sayfanın ana içerik olarak tanımlamaktadır. Bu fark, WHATWG özellikleri sayısını sınırlama yapmadığından kullanabileceğiniz main bir belgede elemanıdır. Birden fazla varsa WHATWG göre, article bir sayfadaki öğeleri size her makalenin içeriğini biçimlendirmede yardımcı olabilir.

İki teknik arasında <hgroup>eleman gibi farklar var. Ben bu yazıda onları karşılaştırmak istemiyorum. Bu konu hakkında merak ve bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Aurelio De Rosa başlıklı tarafından kaleme bir makale var Documented Farklar – WHATWG HTML5 Özellikleri vs W3C çok bilgilendirici bulacaksınız.

Şimdi HTML5 ve HTML 5.1 arasındaki farklara bir göz atalım.

HTML5 ve HTML5.1 Arasındaki Farklar nelerdir?

Bu bölümde HTML 5.1 tanıtımı yapıdı çeşiti riskler, yöntemler, ve özelliklerini bir bir ele alacağız. Yararları nelerdir ek kaynaklar ve referanslardan bahsedeceğiz.

HTML5 yeni elemanların çoğu önerilmiştir ancak çeşitli nedenlerden dolayı uygulanamamaktadır.

HTML HTML5 ‘ e taşınan 5.1 özellikleri vardır örneğin  <details>ve <summary>.

Tıpkı diğer özellikleri gibi, HTML 5.1 özellikleri tanıtıldı ve kısa bir süre sonra kaldırıldı.

HTML 5.1 ILE SUNULAN YENI ELEMANLARI

<picture>unsur tertışmamız gereken ilk unsurdur Bununla birlikte kullanılan sourceelement ve srcsetniteliği, ve web sayfasının bir mobil cihaz ekranı üzerine yüklendiğinde, boyut ve ağırlık, daha küçük bir görüntü sunmak için kullanılabilir.

Başka bir kullanım durumunda <picture>sayfası yüksek çözünürlüklü ekrana yüklendiğinde yüksek yoğunlukta bir görüntü elde edilmektedir.. Bu eleman sayesinde, kullanıcılara daha iyi görüntü, geniş ekran, yüksek yoğunluklu görüntüler ile web sitenizin performansını artırabilirsiniz.

En son adıma baktığımızda <dialog>şu anda Chrome ve Opera tarafından desteklenen eleman ve Microsoft Edge göz altındadır. . Bir iletişim kutusu, bir gözlemcinin veya bir pencere temsil etmek için kullanılabilir.

<details>Ve <summary>elementlerinin başka güzel yanları vardır. <details>Eleman kullanıcı ek bilgi veya denetimleri alabilecekleri bir açıklama widget’ı temsil eder. Bu birlikte çalışan <summary>bir içerik için bir özet, resim yazısı veya efsane olarak kullanılan eleman <details>eleman. <details>Şu anda Chrome, Firefox (sürüm 49+), Opera ve Safari tarafından desteklenmektedir. Bence bu elemanlar katlanabilir / genişletilebilir bileşenleri oluşturmak için yakın gelecekte çok kullanılacaktır.

HTML 5.1 DIĞER İLAVELER

Bu unsurların yanı sıra, HTML 5.1 de aşağıdaki eklemeleri getirdi:

monthVe weekdeğerleri typeöznitelik <input>elemanı. Onların Adından da anlaşılacağı gibi, onlar bir ay ve bir haftayı temsil eden bir dize öğenin değerini ayarlama kontrolleri tanımlar.

forceSpellcheck()Yöntem eklenmiştir. HTMLElementkullanıcı bunu odaklı olsa bile, bu çağrılır eleman üzerine bir yazım ve dilbilgisi denetimi yapmak için kullanıcı arayüzü zorlamak için, bir geliştirici olarak, arayüzüz olarak  izin verir. inputElement.forceSpellcheck(). İse ne yazık ki, hiçbir tarayıcılar henüz bunu destekleyecek.

allowfullscreenÖzellik için bir Boole özellik olan iframeeleman ve belirtir Bu ayarlı değilse iframeçağrılırken tam ekran modunda izin requestFullScreen()yöntemi., tam ekran modunda olamaz.

reportValidity()Yöntem, çağrıldığında, <form>eleman. Kuvvetler kullanıcı aracısı kısıtlamalarını doğrulamak için kullanılır.

RISK ALTINDAKI ÖZELLIKLER

HTML 5.1 özellikleri de dikkate alınırken “riskli” . Özelliklerini tanımlamak

Değinmek istediğim risk altındaki  ilk özelliği <menu>unsur.dur. Bu menü komutlarının bir dizi temsil eden ve aslen araç çubukları ve pop-up menülerini oluşturmak için tasarlanmıştır.

Diğer bir özelliği ise <menuitem>öğesi. Bir kullanıcı açılır bir menü aracılığıyla çağırmak için güçlü bir komutu temsil eder. Bu menü düğmesi takılı olabilir bağlam menüleri yanı sıra, menüleri içerir. Deneysel Web Platform özelliklerini Arkasında Chrome ve Opera uygulandığında bayrak ve tek destekler type=”command”. Firefox’ta, bir kapanış etiketi gerektirir ve içinde tanımlanmış yalnızca <menu>aracılığıyla çalışır. Bir öğeye atanan eleman contextmenuniteliği. Internet Explorer’da ne Edge desteklenmez.

<keygen>. İle Risk altındaki özellikler dâhil edilmiştir Bu anahtar çifti jeneratör kontrolünü temsil eder. Form gönderildiğinde, özel anahtar yerel keystore depolanır ve açık anahtar ambalajlı ve denetimin sunucuya gönderilir.

Bu unsurlara ek olarak, aşağıdaki özellikler de risk altında olarak kabul edilir:

datetimeVe datetime-localdeğerleri typeöznitelik <input>elemanı. İkincisi hiçbir zaman dilimi, ofset bilgilerin yer aldığı bir yerel tarihi ve saati, temsil ederken eski özellikler, belirli bir genel tarih ve saati tanımlamak için kullanılabilir.

contextÖzelliği, bir için bir bağlam menüsü belirten <div>eleman ve zaman unsuru bir kullanıcı sağ tıklama görünür. Tarayıcılar arasında, Firefox bu özelliği destekleyen sadece bir tanesidir.

inputmodeÖzellik. Bu form denetimi içine içerik girerken giriş mekanizmasının tür kullanıcılar için daha yararlı olanı belirtir.

Şimdi HTML 5.1 değiştiğini biliyorum, o bir adım daha ileri götürmek ve HTML özelliklerine arkasında çalışma grubu üzerinde çalıştığını görmek için zamanı geldi.

HTML 5.2 geliyor

Oluşturmak için çalışma HTML 5.2 özellikleri şuan ortada değil ama tahmin edilmektedir.

HTML 5.2 oluşturmanın bir parçası olarak ele alınacaktır en önemli özelliklerinden biri <script type=”module”> eklenmesidir ve nasıl çözüleceği, değerlendirilmelidir.

bu özellik ie çözmek için gerekli JavaScript modüllerinin yanı sıra altyapıyı yükleme alma, ayrıştırma ve modül bağımlılıkları değerlendirmek için destekler.

Geliştirilmekte olan diğer bir özelliği tanımı . Eklenmesidir. Onun değeri HEX ve RGB değerleri de dahil olmak üzere, CSS kullanabileceğiniz herhangi bir renk tanımı olabilir. Bir web sayfasına yer alan yeni meta tag onların UI özelleştirmek eğer tarayıcılar ve işletim sistemleri kullanmak gerekir  ve bir renk önerir. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi Android Chrome’u kullanırken zaten eylem bu davranış görebilirsiniz:<meta name=”theme-color”>

Bir standardizasyonu autocapitalize niteliği tartışma altındadır. Şu anda iki farklı uygulamaları sürümüne bağlı olan iOS üzerinde Safari tarafından desteklenir. Yeni sürümleri farklı değerleri kabul ederken Eski sürümleri (iOS 5 öncesinde), bir mantıksal özellik olarak uygulanır. Bir öneri benzersiz bir şekilde tüm tarayıcılar tarafından desteklenen bu özelliği sahip çıkılmıştır.

Yeni özellikler geliştirmeye ek olarak, bir odak da mevcut özellikleri tarayıcı uygulamaları hizalayarak sıraya koymak gerekiyor. <input>, örnek bir davranıştır <datalist>eleman. bir ile ilişkili elemandır.